Mẹo và Thủ thuật iPhone

Tập hợp các mẹo về một số tính năng hữu ích của iPhone với iOS 9.

iOS 9

Ngăn thông báo xuất hiện trên Màn hình khóa

Nếu bạn muốn thông báo của một ứng dụng chỉ xuất hiện khi iPhone được mở khóa, đi tới Cài đặt > Thông báo. Chạm vào ứng dụng, sau đó tắt Hiển thị trên Màn hình Khóa.

Ngăn thông báo xuất hiện trên Màn hình khóa - Mẹo này có hữu ích không?
Camera

Ảnh toàn cảnh theo hướng khác

Trước khi bạn bắt đầu chụp ảnh trong chế độ Ảnh toàn cảnh, chạm vào mũi tên để đảo ngược hướng. Để dừng chụp ảnh, bắt đầu di chuyển camera theo hướng khác.

Ảnh toàn cảnh theo hướng khác - Mẹo này có hữu ích không?
Music

Nghe Apple Music ngoại tuyến

Nếu bạn là thành viên Apple Music, bạn có thể tải về bài hát, album hoặc danh sách phát để nghe bất kỳ lúc nào. Trong ứng dụng Nhạc, tìm nội dung bạn muốn, chạm vào Menu Tác vụ rồi chạm vào Nút Thêm. Chạm vào biểu tượng tải về bên cạnh mục đó để tải về.

Nghe Apple Music ngoại tuyến - Mẹo này có hữu ích không?
Mail

Lưu nhanh bản nháp email

Trong khi soạn thư, hãy kéo tiêu đề ở đầu màn hình xuống cuối. Bản nháp vẫn ở đó cho đến khi bạn chạm để truy xuất chúng.

Lưu nhanh bản nháp email - Mẹo này có hữu ích không?
Safari

Tìm văn bản trên trang web

Bạn có thể tìm kiếm văn bản trên trang web mình đang xem. Chạm nút Tác vụnút Tác vụ, sau đó chạm Tìm trên Trang và nhập một số văn bản. Sử dụng mũi tên để tìm kết quả khớp tiếp theo.

Tìm văn bản trên trang web - Mẹo này có hữu ích không?
Photos

Chia sẻ album ảnh bằng iCloud

Trong Ảnh, chạm vào Được chia sẻ, sau đó chạm Bắt đầu Chia sẻ hoặc Album Được chia sẻ Mới. Chạm Mọi người để mời bạn bè của bạn đồng thời cho phép họ thêm ảnh.

Chia sẻ album ảnh bằng iCloud - Mẹo này có hữu ích không?
Messages

Quản lý cuộc trò chuyện nhóm

Để thêm ai đó vào cuộc trò chuyện nhóm trên iMessage, chạm Chi tiết, sau đó chạm Thêm Liên hệ. Nếu bạn muốn tắt tiếng thông báo trong suốt cuộc trao đổi trực tiếp, bật Không Làm phiền.

Quản lý cuộc trò chuyện nhóm - Mẹo này có hữu ích không?
Mail

Chú thích tệp đính kèm thư

Sử dụng Đánh dấu để chú thích các hình ảnh hoặc PDF trong Mail. Chạm và giữ tệp đính kèm, sau đó chọn Đánh dấu và Trả lời. Sử dụng công cụ để vẽ hoặc thêm văn bản, sau đó chạm Xong.

Chú thích tệp đính kèm thư - Mẹo này có hữu ích không?
iOS 9

Kiểm tra mức sử dụng pin và dung lượng

Để xem mức sử dụng pin, đi tới Cài đặt > Pin. Chạm nút Hiển thị Dữ liệu Sử dụng Chi tiếtnút Hiển thị Dữ liệu Sử dụng Chi tiết để xem thêm chi tiết.

Để xem dung lượng đã sử dụng, đi tới Cài đặt > Cài đặt chung > Dung lượng & Sử dụng iCloud > Quản lý Dung lượng.

Kiểm tra mức sử dụng pin và dung lượng - Mẹo này có hữu ích không?
Mail

Quản lý hộp thư đến của bạn nhanh hơn

Quản lý nhiều thư cùng lúc. Chạm Sửa, chọn một số thư, sau đó chạm Đánh dấu, Di chuyển hoặc Xóa.

Quản lý hộp thư đến của bạn nhanh hơn - Mẹo này có hữu ích không?