Tipy a triky pre iPhone

Kolekcia tipov popisujúcich niektoré užitočné funkcie iPhonu so systémom iOS 9.

iOS 9

Kontrola využitia batérie a úložiska

Ak sa chcete dozvedieť o spotrebe batérie, prejdite do Nastavenia > Batéria. Klepnutím na tlačidlo Zobraziť detailné dáta o spotrebetlačidlo Zobraziť detailné dáta o spotrebe zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Ak chcete zobraziť využité úložisko, prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Úložisko a spotreba iCloud > Spravovať úložisko.

Kontrola využitia batérie a úložiska - Bol tento tip užitočný?
Mail

Rýchlejšie spravovanie poštovej schránky

Spravovanie viacerých správ naraz. Klepnite na Upraviť, vyberte niekoľko správ a klepnite na Označiť, Presunúť alebo Kôš.

Rýchlejšie spravovanie poštovej schránky - Bol tento tip užitočný?
Safari

Prehľadné zobrazenie webovej stránky

Čítačka v Safari uľahčuje čítanie článkov. Keď sa vo vyhľadávacom poli zobrazí tlačidlo Čítačkatlačidlo Čítačka, klepnutím na túto položku zobrazíte len text a fotky bez reklám.

Prehľadné zobrazenie webovej stránky - Bol tento tip užitočný?
Messages

Preposlanie správy

Dotknite sa bubliny správy, podržte ju a potom klepnite na Viac. Vyberte bubliny, ktoré chcete preposlať, a potom klepnite na tlačidlo Preposlať.tlačidlo Preposlať..

Preposlanie správy - Bol tento tip užitočný?
iOS 9

Zníženie namáhania očí v noci

iPhone dokáže automaticky meniť farby displeja pre lepšie prezeranie v noci. Naplánujte zapnutie Night Shiftu od západu do východu slnka v Nastavenia > Displej a jas.

Zníženie namáhania očí v noci - Bol tento tip užitočný?
Messages

Zobrazenie času odoslania správy

Potiahnite bublinu správy doľava a zobrazí sa vám informácia, kedy bola doslaná.

Zobrazenie času odoslania správy - Bol tento tip užitočný?
Calendar

Používanie rýchlych akcií v aplikácii Kalendár

Ak chcete používať v Kalendári praktické skratky, stlačením zobrazte žiadanú udalosť a potiahnite nahor.

Používanie rýchlych akcií v aplikácii Kalendár - Bol tento tip užitočný?
iOS 9

Dovoľte iPhonu rozprávať sa s vami

iPhone dokáže prečítať vybratý text alebo celú obrazovku. Tieto možnosti môžete vyskúšať v časti Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Reč. Ďalšie informácie nájdete v Príručke užívateľa pre iPhone.

Pozrite si príručku užívateľa online.

Dovoľte iPhonu rozprávať sa s vami - Bol tento tip užitočný?
Music

Zdieľanie playlistu Apple Music

Ak chcete zdieľať playlist s inými osobami, klepnite na tlačidlá Akcietlačidlá Akcie, potom na Tlačidlo ZdieľaťTlačidlo Zdieľať a následne si vyberte žiadanú možnosť zdieľania.

Zdieľanie playlistu Apple Music - Bol tento tip užitočný?
Messages

Vypočutie audiosprávy

Dostali ste audiosprávu iMessage? Ak si ju chcete vypočuť súkromne, zdvihnite iPhone k svojmu uchu. Ak chcete nahrať a odoslať svoju odpoveď, opäť položte a znova zdvihnite ruku.

Vypočutie audiosprávy - Bol tento tip užitočný?