Tipy a triky pre iPhone

Kolekcia tipov popisujúcich niektoré užitočné funkcie iPhonu so systémom iOS 9.

Safari

Vyhľadajte text na webovej stránke

Na otvorených webových stránkach môžete vyhľadávať text. Klepnite na tlačidlá Akcietlačidlá Akcie, potom klepnite na Nájsť na stránke a zadajte hľadaný text. Výsledky vyhľadávania môžete prechádzať pomocou šípok.

Vyhľadajte text na webovej stránke - Bol tento tip užitočný?
Photos

Zdieľajte album fotografií pomocou iCloudu

V aplikácii Fotky klepnite na Zdieľané a potom klepnite na Spustiť zdieľanie alebo na Nový zdieľaný album. Ak chcete pozvať priateľov na prezeranie albumu alebo im umožniť pridávať vlastné fotky, klepnite na Ľudia.

Zdieľajte album fotografií pomocou iCloudu - Bol tento tip užitočný?
Messages

Spravujte skupinovú konverzáciu

Ak chcete niekoho pridať do skupinovej konverzácie typu iMessage, klepnite na Detaily a potom klepnite na Pridať kontakt. Ak chcete stíšiť hlásenia počas konverzácie, klepnite na Nerušiť.

Spravujte skupinovú konverzáciu - Bol tento tip užitočný?
Mail

Pridávajte anotácie do emailových príloh

Pomocou značiek môžete v aplikácii Mail pridávať anotácie do obrázkov alebo PDF dokumentov. Podržte prst na prílohe a vyberte možnosť Použiť značky a odpovedať. Pomocou nástrojov pridajte kresbu alebo text a klepnite na Hotovo.

Pridávajte anotácie do emailových príloh - Bol tento tip užitočný?
iOS 9

Kontrola využitia batérie a úložiska

Ak sa chcete dozvedieť o spotrebe batérie, prejdite do Nastavenia > Batéria. Klepnutím na tlačidlo Zobraziť detailné dáta o spotrebetlačidlo Zobraziť detailné dáta o spotrebe zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Ak chcete zobraziť využité úložisko, prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Úložisko a spotreba iCloud > Spravovať úložisko.

Kontrola využitia batérie a úložiska - Bol tento tip užitočný?
Mail

Rýchlejšie spravovanie poštovej schránky

Spravovanie viacerých správ naraz. Klepnite na Upraviť, vyberte niekoľko správ a klepnite na Označiť, Presunúť alebo Kôš.

Rýchlejšie spravovanie poštovej schránky - Bol tento tip užitočný?
Safari

Prehľadné zobrazenie webovej stránky

Čítačka v Safari uľahčuje čítanie článkov. Keď sa vo vyhľadávacom poli zobrazí tlačidlo Čítačkatlačidlo Čítačka, klepnutím na túto položku zobrazíte len text a fotky bez reklám.

Prehľadné zobrazenie webovej stránky - Bol tento tip užitočný?
Messages

Preposlanie správy

Dotknite sa bubliny správy, podržte ju a potom klepnite na Viac. Vyberte bubliny, ktoré chcete preposlať, a potom klepnite na tlačidlo Preposlať.tlačidlo Preposlať..

Preposlanie správy - Bol tento tip užitočný?
iOS 9

Zníženie namáhania očí v noci

iPhone dokáže automaticky meniť farby displeja pre lepšie prezeranie v noci. Naplánujte zapnutie Night Shiftu od západu do východu slnka v Nastavenia > Displej a jas.

Zníženie namáhania očí v noci - Bol tento tip užitočný?
Messages

Zobrazenie času odoslania správy

Potiahnite bublinu správy doľava a zobrazí sa vám informácia, kedy bola doslaná.

Zobrazenie času odoslania správy - Bol tento tip užitočný?