Tipy a triky pro iPhone

Přehled tipů a triků k některým užitečným funkcím iPhonu s iOS 9.

Safari

Hledání textu na webové stránce

Na webové stránce, kterou si prohlížíte, můžete vyhledávat text. Klepněte na tlačítko Akcetlačítko Akce, potom na položku „Hledat na stránce“ a zadejte text. Další výskyt hledaného textu najdete pomocí šipek.

Hledání textu na webové stránce - Byl tento tip užitečný?
Photos

Sdílení fotoalba prostřednictvím iCloudu

V aplikaci Fotky klepněte na Sdílené a potom na Spustit sdílení nebo Nové sdílené album. Chcete‑li k albu přizvat přátele a případně jim umožnit přidávat fotografie, klepněte na položku Lidé.

Sdílení fotoalba prostřednictvím iCloudu - Byl tento tip užitečný?
Messages

Správa skupinového chatu

Chcete‑li někoho přidat do skupinového chatu iMessage, klepněte na Podrobnosti a potom na Nový kontakt. Chcete‑li během živé výměny zpráv vypnout oznámení, zapněte volbu Nerušit.

Správa skupinového chatu - Byl tento tip užitečný?
Mail

Anotování poštovní přílohy

Pomocí funkce Anotace můžete k obrázkům a PDF souborům v Mailu připojit anotace. Podržte prst na příloze a pak vyberte Označit a odpovědět. Použijte nástroje pro kreslení nebo přidávání textu a pak klepněte na Hotovo.

Anotování poštovní přílohy - Byl tento tip užitečný?
iOS 9

Kontrola využití baterie a paměti

Chcete‑li zobrazit využití baterie, přejděte do Nastavení > Baterie. Klepnutím na tlačítko Zobrazit podrobné údaje o využitítlačítko Zobrazit podrobné údaje o využití zobrazíte další podrobnosti.

Chcete‑li zobrazit informace o využité paměti, přejděte do Nastavení > Obecné > Úložiště a využití iCloudu > Spravovat úložiště.

Kontrola využití baterie a paměti - Byl tento tip užitečný?
Mail

Rychlejší správa vaší příchozí pošty

Správa více zpráv současně: Klepněte na Upravit, vyberte několik zpráv a potom klepněte na Označit, Přesunout nebo Zahodit.

Rychlejší správa vaší příchozí pošty - Byl tento tip užitečný?
Safari

Odstranění rušivých prvků z webové stránky

Čtečka v Safari usnadňuje čtení článků. Pokud se ve vyhledávacím poli objeví tlačítko Čtečkatlačítko Čtečka, můžete klepnutím na toto tlačítko zobrazit jen text a fotografie – bez reklam.

Odstranění rušivých prvků z webové stránky - Byl tento tip užitečný?
Messages

Přeposlání zprávy

Podržte prst na bublině zprávy a potom klepněte na Další. Vyberte bubliny se zprávami, které chcete přeposlat, a pak klepněte na tlačítko Přeposlattlačítko Přeposlat.

Přeposlání zprávy - Byl tento tip užitečný?
iOS 9

Menší namáhání zraku v noci

iPhone může automaticky změnit zobrazené barvy tak, aby se vám na ně lépe dívalo v noci. V Nastavení > Zobrazení a jas můžete nastavit aktivaci funkce Night Shift na dobu od západu do východu slunce.

Menší namáhání zraku v noci - Byl tento tip užitečný?
Messages

Zobrazte si čas odeslání zprávy

Chcete-li se podívat na čas odeslání zprávy, přetáhněte její bublinu doleva.

Zobrazte si čas odeslání zprávy - Byl tento tip užitečný?